ການບໍລິການທີ່ປືກສາ

ບໍລິການຊອກຈັດຫາຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກີດ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ບໍລິການຊອກຈັດຫາຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກີດ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາມີເຄືອຂ່າຍອັນກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍສາຂາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາສາມາດບໍລິການຕີດຕໍ່ຈັດຊອກຫາຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກີດຈາກປະເທດຍີປຸ່ນ ເຊັ່ນ:ການປະສານງານການ ກັບລູກຄ້າທີ່ຈະສົ່ງອອກ ຫຼື ນຳນຳເຂົ້າສີນຄ້າ ແລະ ປະສານງານຊອກຫາ ນັກລົງທືນ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸນຕ່າງໆ
ບໍລິການໃຫ້ການປືກສາແລ່ນເອກະສານ

ບໍລິການໃຫ້ການປືກສາແລ່ນເອກະສານ

ເປີດທະບຽນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ສຳລັບຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງຊາດແລ່ນອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກີດທຸກປະເພດ
ບໍລິການສືກສາສຳຫຼວດການຕະຫຼາດ

ບໍລິການສືກສາສຳຫຼວດການຕະຫຼາດ

ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການຄົ້ນຄ້ວາຊອກຫາ ຕະຫລາດແລະທົດສອບການບໍລິການດ້ານການຕະຫລາດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ບໍລິການໃຫ້ການປືກສາກ່ຽວກັບການໄປທອງທ່ຽວ ແລະ ການໄປສືກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປດ້ວຍຕົນເອງ)

ບໍລິການໃຫ້ການປືກສາກ່ຽວກັບການໄປທອງທ່ຽວ ແລະ ການໄປສືກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປດ້ວຍຕົນເອງ)

ພວກເຮົາບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາການຈັດແຜນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ, ການສະໝັກຂໍວີຊາ, ຮັບຈ່ອງໂຮງແຮມ ແລະຈ່ອງລົດທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົນເອງ.

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີປະສົບການສືກສາ ແລະ ເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄຳປືກສາຊ່ວຍວາງແຜນໃນການໄປສືກສາສຳຫຼັບນັກນັກສືກສາທີຈະໄປສືກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ບໍລິການແປ ພາສາລາວ⇔ພາສາຍີປຸ່ນ

ບໍລິການແປ ພາສາລາວ⇔ພາສາຍີປຸ່ນ

ບໍລິສັດພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີປືກສາກ່ຽວກ່ຽວກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ພວກເຮົາມີນັກແປພາສາລາວ⇔ຍີປຸ່ນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອໃຫ້ ບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມສຳຫຼັບໂຄງການ ແລະ ຫນ້າວຽກຂອງທ່ານຕ້ອງການ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຫນ້າວຽກ ເຊັ່ນ: ບໍລິການແປ ທົ່ວໄປຈົນ ເຖິງ ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກຳ, ໄອທີ, ການແພດ, ແລະກົດໝາຍ, ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາໃນການນຳເຂົ້າລົດບັນທຸກ, ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ ມືສອງ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາໃນການນຳເຂົ້າລົດບັນທຸກ, ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ ມືສອງ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາມີເຄືອຂ່າຍກັບບໍລິສັດຜູ້ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສະນັ້ນ ລູກຄ້າທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າລົດບັນທຸກ , ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ໂດຍການຈັດການປະມູນຊື້ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ທີ່ລານປະມູນປະເທດຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົວເອງພວກເຮົາສາມາດແນະນຳ ບໍລິສັດປະມູນໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປືກສາໃນການຈ່ອງໂຮງແຮມ,ການເດີນທາງຮອດສະຖານທີ່ປະມູນ.

ບໍລິການຈຳຫນ່າຍອຸປະກອນໃສ່ສີ່ງເສດເຫຼືອ

ອຸປະກອນໃສ່ສີ່ງເສດເຫຼືອທາງການແພດ

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

ແກັດເຈ້ຍ

ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ

ກັບໃສ່ເຂັມ

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

ແກັດເຈ້ຍ

ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ

ກັບໃສ່ເຂັມ

ອຸປະກອນໃສສີ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ ແລະ ສີ່ງເສດເຫຼືອອຸດສາຫະກຳ

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

ເປົາໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອຸດສາຫະກຳ

ຖົງຢາງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ

ອຸປະກອນອານາໄມ

ອຸປະກອນໃສສີ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ ແລະ ສີ່ງເສດເຫຼືອອຸດສາຫະກຳ

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ

ເປົາໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອຸດສາຫະກຳ

ຖົງຢາງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ

ອຸປະກອນອານາໄມ

ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄ້ອງແລະການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອ

PLAN

ການວາງແຜນ

DO

ການລົງມື

CHECK

ການກວດກາ

ACTION

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

AVALUATE

ປະເມີນຜົນ

ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງພວກແມ່ນມີປະສົບການບໍລິການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ60ປີ ແລະ ການເຮັດໂຄງການສີ່ງເສດເຫຼືອໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 5ປີ. ດັ້ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ ປະສົບການດັ່ງກ່າວເພື່ອບໍລິການທີ່ປືກສາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສີ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ, ໂຮງງານ  ຄີຣນີກ ແລະ ໂຮງໝໍ ໃນສ ປປລາວ ເພື່ອເປັນການ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພີ່ມ ອັດຕາສ່ວນຂອງການລີໄຊໂຄ ໃຫ້ສູງຂື້ນ . ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອໃນໂຮງງານ ເຊີ່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສີ່ງເສດເຫຼືອອີກດ້ວຍ.

ບໍລິການທີປືກສາດ້ານພະລັງງານ(ທີປືກສາ ແລ່ນເອກະສານສຳລັບໂຄງການກາກບອນ ເຄຣດີດ)

ບໍລິສັດໃນເຄືອ ຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເດີນທຸລະກີດພົວພັນກັບສີ່ງແວດລ້ອມເປັນຫຼັກ, ແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ມີການລົງທືນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ເຊັນພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງອາທີດ ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ  ແລະ  ປີ 2020 ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ແລ່ນ ເອົາໂຄງການກາບບອນ ເຄຣດີດ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ສ້າງ ພະລັງງານແສງອາທີດ ຢູ່ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຂະໜາດ 14 ເມກາວັດ.

 

ໂຄງການກາກບອນເຄຣດີດ ແມ່ນໂຄງການ ແນວໃດ?

ໂຄງການກກາກບອນເຄຣດີດແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທືນດ້ານອຸປະກອນໃນການຜະລິດ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະອຸປະກອນຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຫຼຸດໂລກຮ້ອນໃຫ້ແກ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

 

ສຳຫຼັບທ່ານໃດ ທີ່ກຳລັງມີແຜນຈະດຳເນີນງານພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນ ພະລັງງານແສງອາທີດ ແລະ ພະລັງງານລົມ ແລະມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການ ຢື່ນຂໍທືນໂຄງການກາກບອນເຄຣດີດ ແມ່ນສາາມາດ ຕີດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍີນດີໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະໃຫ້ຂໍມູນລະອຽດເພື່ອສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຢື່ນໂຄງການ

g

ລາວຄາຢາມາ